czwartek, 4 maja 2017

Gianca Jacek Łukawski

Porywająca opowieść znad morza chmur


Posłuchajcie Arka Olsona, który z dryfującej wśród chmur wyspy trafił na pokład latającego okrętu. Opowie wam, jak z chłystka zmienił się w powietrznego pirata, co burzom się nie kłania. Opowie o żaglach, które wypełnia wiatr, o prętach burzowych wysuniętych przez ambrazury i o ventusach, z którymi żeglują płanetnicy. Ale przede wszystkim opowie o swym wielkim marzeniu, aby zajrzeć pod dno powietrzne, którego przekroczyć nie sposób. Witajcie na pokładzie Gianki. Oprzyjcie się wygodnie o reling i nadstawcie uszu.


Gianca to niezależna fabuła rozwijająca świat wykreowany w cyklu Kraina Martwej Ziemi. Do tej pory nakładem SQN Imaginatio ukazały się Krew i stal oraz Grom i szkwał – przygodowe powieści fantasy osadzone w realiach przypominających średniowiecze i okraszone elementami słowiańskiego bestiariusza.

czwartek, 22 grudnia 2016

Darmowa bajka uzdrawiajka - Biedroneczka Klara – audiobook

„Biedroneczka Klara” to jedna z bajek należących do zbioru „Bajki uzdrawiajki” Justyny Piecyk.
„Biedroneczka Klara” to bajka o przyjaźni i miłości, bez których trudno wyobrazić sobie szczęśliwe życie. To również bajka o tym, iż należy zachowywać nadzieję nawet wówczas, gdy problemy staną się tak wielkie, że nawet ci, którzy nas kochają i się z nami przyjaźnią, nie są w stanie nam pomóc. Opowieść o małej biedronce pozwala dziecku przekonać się, że świat jest miejscem dobrym, jest miejscem, w którym nawet ogromne problemy mogą znaleźć dla siebie rozwiązanie wówczas, kiedy najmniej się tego spodziewamy.
Tytułowa biedronka, otoczona miłością rodziców i troską przyjaciół, musi zmierzyć się z dużą trudnością – chorobą, którą trudno jest wyleczyć. Uzdrowić może ją jedynie cud – odnalezienie drugiej biedroneczki takiej samej, jak ona. Nie są w stanie uzdrowić jej ani rodzice ani przyjaciele ani nawet lekarze – mimo najusilniejszych starań. Cud jednak zdarza się, gdyż świat przedstawiony w „Biedronce Klarze” to świat cudów, które zdarzają się naprawdę również w rzeczywistym życiu, cudów, na które należy liczyć. „Biedroneczka Klara” przekazuje małemu czytelnikowi mądrość mówiącą, że wiara i nadzieja mogą uczynić dla nich cuda. Nigdy zatem nie należy się poddawać. ŚCIĄGNIJ DARMOWĘ BAJKĘ>>>

poniedziałek, 5 grudnia 2016

PRZEPIS NA WOLONTARIAT

Kompendium wiedzy na temat organizacji i zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury. Książka PRZEPIS NA WOLONTARIAT autorstwa Marty Kukowskiej jest jedną z pierwszych tego typu publikacji, jeśli nie pierwszą, na polskim rynku. To wartościowa pozycja o walorach tak poznawczych, jak praktycznych, dedykowana pracownikom instytucji kultury. Całość napisana jest językiem precyzyjnym, łatwym w odbiorze i atrakcyjnym dla czytelnika. Jest to niezwykle ciekawe kompendium wiedzy na temat organizacji i zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury. Może być traktowana jako użyteczne źródło wiedzy na temat organizowania wolontariatu i kierowania nim w instytucji kultury oraz jako materiał dydaktyczny przydatny w szkoleniach i seminariach z tego zakresu. Warta jest zatem polecenia wszystkim osobom zainteresowanym doskonaleniem swej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania wolontariatu i zarządzania nim.

środa, 5 października 2016

What is Web 2.0 Tim O'Reilly

What is Web 2.0 Tim O'Reilly
The concept of "Web 2.0" began with a conference brainstorming session between O'Reilly and MediaLive International. Dale Dougherty, web pioneer and O'Reilly VP, noted that far from having "crashed", the web was more important than ever, with exciting new applications and sites popping up with surprising regularity. What's more, the companies that had survived the collapse seemed to have some things in common. Could it be that the dot-com collapse marked some kind of turning point for the web, such that a call to action such as "Web 2.0" might make sense? We agreed that it did, and so the Web 2.0 Conference was born.

In the year and a half since, the term "Web 2.0" has clearly taken hold, with more than 9.5 million citations in Google. But there's still a huge amount of disagreement about just what Web 2.0 means, with some people decrying it as a meaningless marketing buzzword, and others accepting it as the new conventional wisdom.

This article is an attempt to clarify just what we mean by Web 2.0. TUTAJ>>>

wtorek, 4 października 2016

Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne Zofia Wysokińska, Janina Witkowska

W podręczniku podjęto dwa kluczowe tematy, stanowiące najbardziej aktualne filary zrównoważonego rozwoju. W części pierwszej przedstawiono koncepcję polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wybranych organizacji międzynarodowych (Światowej Organizacji Handlu - World Trade Organization, WTO, oraz ONZ) w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju i dążenia do budowy gospodarki „cyrkularnej”. Szczególny nacisk położono na działania Unii Europejskiej ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego, na zapobieganie oraz niwelowanie skutków niekorzystnych zmian klimatycznych, głównie w odniesieniu do zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju technologii niskoemisyjnych oraz lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W części drugiej zaprezentowano koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsiblity - CSR) i główne problemy związane z jej wdrażaniem do praktyki życia gospodarczego. Szczególną uwagę zwrócono na dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i ekologicznej w swojej działalności i stosunkach z zainteresowanymi stronami oraz przeznaczanie przez przedsiębiorstwa zysków na rzecz społecznego interesu.
Podręcznik jest adresowany do pracowników naukowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i społecznych uczelni wyższych oraz do kadry menedżerskiej i pracowników przedsiębiorstw. Z wiedzy w nim zawartej skorzystać mogą również interesariusze firm współpracujących z przedsiębiorstwami wdrażającymi koncepcję CSR do praktyki gospodarczej.

piątek, 30 września 2016

«Русские споры» в художественном дискурсе классиков Barbara Olaszek

В предлагаемой читателю книге Б. Оляшек расматриваются «русские споры» в художественном дискурсе классиков XIX века. Толчком к исследованию темы послужили многочисленные высказывания литературных героев о предрасположенности русского человека к спорам. 
Несмотря на это утверждение, автор выдвигает тезис о несостоятельности «русских споров» в освещении классиков, поддерживая его анализом многочисленных сюжетных ситуаций дискуссий о важнейших для русского сознания жизненных ценностях, и об обустройстве России в XIX веке, изображенных на страницах их произведений. Особое внимание уделяется содержанию споров, их участникам, ходу прений, эристическим приемам и результатам «русских споров».
Автора, в частности, интересуют такие аспекты проблемы как достижение спорящими истины, возможность консенсуса в общественных вопросах, отсылающие к традициям сократовского и софистического споров, а также причины несостоятельности «русских споров». 
Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся русской литературой, культурой и ментальностью.

wtorek, 27 września 2016

Politik - Medien - Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht Dorota Kaczmarek

Politik - Medien - Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht  Dorota Kaczmarek

Den im Band präsentierten Beiträgen liegt sowohl theoretisch als auch empirisch eine medienlinguistische Perspektive in der Betrachtung gegenwärtiger gesellschaftspolitischer Ereignisse in Deutschland und Polen, die in letzter Zeit viele kontroverse Debatten hervorgerufen haben, zugrunde. Die gezeigten unterschiedlichen Möglichkeiten der Vernetzung linguistischer und medienorientierter Forschungen resultieren deshalb aus der Überzeugung, dass die Medien die Welt der Politik auf ihre Art interpretieren, und zwar mit verschiedenen sprachlichen und visuellen Mitteln. 
Nicht nur in der theoretisch-empirischen Reflexion über die neusten Verschränkungen der Politik, Medien und Sprache sind aber die Vorteile dieser Arbeit zu sehen, sie betreffen auch text- und diskursanalytische Vorschläge der Interpretation solcher Vernetzungen, die besonders für Studierende, Doktoranden der linguistischen und journalistischen Studienrichtungen sowie andere Interessierte inspirierend sein können.

środa, 21 września 2016

Podstawy inżynierii środowiska Danuta Lipińska


Podręcznik zawiera bogaty i ciekawy przegląd zagadnień z szerokiego zakresu inżynierii środowiska, poczynając od technik membranowych po technologie środowiskowe, ekoinnowacje technologiczne, obiekty budowlane służące ochronie środowiska, ochronę powietrza, litosfery, rekultywację gleb, ujęcia wód i uzdatnianie wody, systemy wodociągowe i kanalizacyjne, ochronę wód i oczyszczania ścieków i kończąc na infrastrukturze energetycznej. Zaprezentowaną w sposób nowatorski tematykę można uznać za bardzo ważną w aktualnej sytuacji rozwoju inżynierii środowiska, w zmieniających się warunkach klimatycznych i społeczno-gospodarczych.
Jako podręcznik dydaktyczny książka jest wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji dla studentów różnych kierunków kształcenia: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekonomia ochrony środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu i innych. Zainteresowani podręcznikiem mogą być również inżynierowie z szerokiego zakresu inżynierii środowiska, pracujący nad planowaniem przestrzennym, projektowaniem i realizacją inwestycji przyjaznych środowisku naturalnemu. Podręcznik wypełnia także lukę, jaka występuje zarówno w szkoleniu kadr, jak i doskonaleniu zawodowym projektantów i samorządowców w zakresie wdrażania do praktyki gospodarczej innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologie środowiskowe. 

poniedziałek, 19 września 2016

Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska

Zagadnienie systemowe prawa ochrony środowiska, którym została poświęcona książka, ma wielkie teoretyczne i praktyczne znaczenie w dogmatyce prawa. Rozważania, które wypełniają treść książki, dotyczą wybranych zagadnień prawa ochrony środowiska, tworząc w ten sposób pewien zarys systemowego ujęcia tej gałęzi prawa. Przedmiot badanej problematyki potraktowany zostało przez Autorów w sposób otwarty na zainteresowania i potrzeby przedstawicieli innych dziedzin prawoznawstwa. Ważną częścią składową problemu doskonalenia modelu prawnego ochrony środowiska jest lepsze wykorzystanie instrumentów prawnych pozwalających racjonalnie połączyć różne metody regulacji prawnej w system prawa.
Budowanie mechanizmu ochrony prawnej środowiska jest oczywiście zadaniem wielowymiarowym i wymaga kompleksowego doń podejścia z uwzględnieniem szerokiej analizy systemowej najważniejszych zagadnień z tej dziedziny. Książka poświęcona jest teoretycznemu opracowaniu wybranych zagadnień systemowych prawa ochrony środowiska. Nie obejmuje ona wszystkich stron przedstawionego problemu, co oczywiście trudno jest dokonać w jednej pracy. Koncepcji zagadnień systemowych prawa ochrony środowiska, wysuwanej w pracy, nie można uważać za bezsporną, ale jest ona poważnie uargumentowana i daje asumpt do poważnych przemyśleń.
Oddając w ręce Czytelnika tę książkę, żywimy nadzieję, że wypełni ona istotną lukę w piśmiennictwie dotyczącym analizy systemowej prawa ochrony środowiska. Książka jest pierwszą monografią w serii Biblioteka Problemów Prawa Ochrony Środowiska, w ramach którego będą prezentowane poglądy przedstawicieli doktryny oraz praktyków zajmujących stosowaniem prawa ochrony środowiska. ZOBACZ DARMOWY EBOOK>>>

środa, 14 września 2016

Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas

Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas
The aim of this publication is to look at the problems of Polish rural areas from the perspective of the young generation of researchers, to show what problems they are interested in and what study methods and techniques they use to describe the phenomena occurring in Polish villages. The results of their studies were also presented to underscore the importance of these phenomena for the development of knowledge concerning the dynamic transformations in Polish rural areas. The Authors represent different fields of study (sociology, ethnography, economy and geography) from renowned academic centres such as University of Lodz, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN) in Warsaw, Life Science University of Poznan, Technical University in Warsaw, Institute of Urban Development in Krakow, and Maria Grzegorzewska University. What they have in common is interest in the problems of rural areas and their residents. They focus on the new model of rural development, very often identified with concepts such as multifunctional and sustainable development, on social innovation, the subject of transformations in rural residents’ social roles, including rural women serving public roles, as well as on the strategies of coping with the reality used by residents of marginalized villages. The articles introduce the Readers to selected problems of development of Polish rural areas and help them to understand their complexity. ZOBACZ>>>

piątek, 9 września 2016

Projektowanie demokratyczne. Studia przypadków planowania partycypacyjnego środowisk małych miast


Książka przedstawia różne przypadki projektowania partycypacyjnego, które jest podejściem do zmian w procesie tworzenia i zarządzania środowiskiem ludzkim. Jego siła polega na tym, że jest to ruch wykraczający poza tradycyjne granice zawodowe i kulturowe. Wywodzi się on z ideałów demokracji partycypacyjnej, gdzie wspólne podejmowanie decyzji jest silnie zdecentralizowane we wszystkich warstwach społecznych, co sprawia, że jednostki nabywają umiejętności partycypacyjnych i potrafią efektywnie uczestniczyć w rozmaitych formach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Poszczególne rozdziały książki podają przykłady zakończonych sukcesem projektów partycypacyjnych z różnych części świata, na kilku kontynentach i różnych kulturach.

Henry Sanoff jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie planowania z udziałem społeczności lokalnych, projektowania dla dzieci i osób starszych, budownictwa społecznego, edukacji środowiskowej oraz metodologii projektowania. Jego książki, odnoszące się do powyższych obszarów, publikowane są na całym świecie oraz wielokrotnie wznawiane: Community participation methods in design and planning(New York; John Wiley, 2000), Design Games (Los Altos, CA: William Kaufmann, 1987), Integrating Programming, Evaluation and Participation in Design. (Brookfield, VT: Ashgate, 1992; polskie wydanie: Integrowanie programowania, ewaluacji i partycypacji w projektowaniu architektonicznym, Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura,1999), School Design. (New York: John Wiley & Sons, 1994), Community Participation Methods in Design and Planning. New York: John Wiley and Sons, 2000), Creating Environments for Young Children and School Design (Religh: Norrth Carolina State University, 1995), Henry Sanoff jest jednym z założycieli Environmental Design Research Association (EDRA), które od 1969 wydaje Environment & Behavior, jedno z najważniejszych czasopism architektonicznych poświęconych projektowaniu środowiska z myślą o człowieku. 

piątek, 2 września 2016

W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym Marzanna Farnicka, Hanna Liberska


W artykule przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na ustalenie różnic między pokoleniami rodziny: dziadków, rodziców i dorosłych wnucząt w zakresie podejmowanych zadań rozwojowych. Różnic poszukiwano na trzech poziomach analizy: intrapsychicznym, intrepersonalnym i makrospołecznym w obszarach: wiedzy społecznej wyobrażeń o przyszłości oraz ewaluacji określonych wydarzeń (ocena wpływu wydarzeń na życie jednostki). W badaniu wzięły udział 422 osoby ze 109 rodzin. W procedurze badawczej wykorzystano między innymi kwestionariusz badający stopień realizacji zadań rozwojowych oraz miejsce zdrowia w strukturze wartości opracowany przez M. Ziarko (2006) oraz autorskie narzędzie badające ocenę wpływu zdarzeń na życie jednostki.

This article is about new way in social development among three generation in family. The research presents adaptation strategies of modern Polish in the three aspects of analyses: area of society knowledge, valence of events and individual resources. The research has been conducted among 422 individuals, from 109 families. The research results show the differences between generations in the mechanism of construction the way of the social development. In research procedure was used questionnaire Level of Realization Developing Tasks made by Ziarko (2006) and tool researching The Influence of Events upon The Life of an Individual based on Life Experience Questionnaire by Boszkiewicz (1997). ZOBACZ>>>

piątek, 26 sierpnia 2016

Wyspa pijaków: polska powieść depresyjna Jasia Kurman Jan Kałuża

To faktycznie "polska powieść depresyjna", która nie traci na swojej aktualności. Czasami pisana w stylu "kontrolowanego" strumienia świadomości uderza jednak swoją niespodziewaną logiką i brakiem gotowego rozwiązania. Cyżby powieść z kluczem, której bohaterem jest everyman? Opis splecionych ze sobą losów kilkorga współczesnych Polaków spotykających się - jak prawie każdego dnia - na swojej wyspie, do której nikt nie broni dostępu, gdzieś w środku dużego miasta - może obok nas?Recenzent napisał: "historia zarazem brutalna i poetycka, cyniczna i rozpaczliwa - o rozpadzie osobowości i więzi... POBIERZ DARMOWY EBOOK>>>

wtorek, 23 sierpnia 2016

Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków Wojciech Grzegorczyk

Prezentowana publikacja pt. Wybrane problemy zarządzania i finansów - studia przypadków zawiera 14 studiów przypadku (case study) z zarządzania i finansów. Studium przypadku jest to opis badanego obiektu (zjawiska, procesów) w określonych warunkach, miejscu i czasie. Współcześnie jedną z głównych metod wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu jest właśnie metoda case study, a w USA i Wielkiej Brytanii jest to metoda wręcz dominująca. Polega ona na analizowaniu i omawianiu prawdziwych (lub prawdopodobnych) sytuacji, uczy podejmowania decyzji gospodarczych w konkretnych uwarunkowaniach i konsekwencji tych decyzji dla przedsiębiorstwa. Głównym celem stawianym publikacji jest uzupełnienie luki na rynku wydawniczym w zakresie zwartych pozycji zawierających studia przypadków z obszaru nauk o zarządzaniu i finansach. W literaturze fachowej możemy spotkać się tylko z kilkoma publikacjami o zasięgu ogólnokrajowym, a także z niewieloma publikacjami wydanymi przez wydawnictwa o zasięgu lokalnym przed prawie dziesięcioma laty.
Zaprezentowane przypadki można pogrupować według problemów, jakich dotyczą. Pierwsza grupa odnosi się do zagadnień zarządzania strategicznego i marketingowego. Kolejne dotyczą zarządzania i rachunkowości w przedsiębiorstwie. Następna grupa omawia problemy zarządzania personelem, a ostatnia koncentruje się na problemach zarządzania miastem, regionem i w administracji publicznej. Autorzy wyrażają przekonanie, że prezentowana publikacja, zawierająca studia przypadków opisujące rzeczywiste sytuacje gospodarcze i przedsiębiorstwa, będzie wykorzystywana w procesie nauczania w wyższych szkołach w Polsce na kierunkach ekonomicznych i zarządzania.

środa, 10 sierpnia 2016

Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne

Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Dariusz Trzmielak
Tematyką niniejszej książki jest wdrażanie i funkcjonowanie systemu scoutingu wiedzy w ramach uczelni wyższej. Zawiera ona szereg modeli wdrażania zmian oraz praktycznych wskazówek, odnoszących się m.in. do zasad działania scoutingu wiedzy, pozyskiwania zasobów niezbędnych dla jego uruchomienia oraz innych wyzwań, którym trzeba sprostać, by osiągnąć jego efektywność.
Uczelniany scouting wiedzy to rozwiązanie nowe w warunkach polskich. Stanowi ono ważne uzupełnienie istniejących na uczelniach struktur i działań dotyczących komercjalizacji wiedzy. Jego celem jest systematyczny i aktywny monitoring, a następnie wstępna ocena efektów prac badawczych i innych składników wiedzy. Polega on na wprowadzeniu do struktur organizacyjnych uczelni tzw. scoutów technologicznych. Nie zastępują oni działalności istniejących centrów transferu technologii, ale poprzez swoją pracę wspierają je i podnoszą efektywność ich działań.
Scouting wiedzy stosowany jest w wiodących europejskich uczelniach i instytucjach badawczych, m.in. na Uniwersytecie w Oxfordzie, Politechnice w Turynie, Politechnice w Eindhoven czy Biomedicum w Helsinkach. Wśród uczelni wyższych w Polsce pionierem wdrażania uczelnianego scoutingu wiedzy jest Uniwersytet Łódzki. Opracowanie niniejsze stanowi podsumowanie doświadczeń Uniwersytetu Łódzkiego w tym zakresie. Posiada zarówno walory teoretyczne, jak i praktyczne, poszerzając dotychczasową wiedzę związaną z zarządzaniem kapitałem intelektualnym uczelni wyższych.

czwartek, 4 sierpnia 2016

Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej

Z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty przynosi uczenie się przez działanie, tworzenie i kreowanie, poprzez aktywne uczestniczenie w danym projekcie. Im więcej pasji wkładamy w proces dydaktyczny, tym lepsze jego efekty. Im bardziej angażujemy się w to, co robimy, tym łatwiej nam to przychodzi. Zaangażowanie zdaje się być pojęciem kluczowym dla osiągania dobrych efektów kształcenia się, winno więc stać w centrum procesu nauczania - tę tezę starają się udowodnić autorzy zamieszczonych w publikacji tekstów. W Aneksie znajdują się scenariusze zajęć nagrodzone i wyróżnione w ramach konkursu Twórz zespoły – zaangażuj – stwórz warunki uczenia się, który odbył się na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu Twórczy Uniwersytet. 

wtorek, 2 sierpnia 2016

Import usług VAT i podatek u źródła

Import usług VAT i podatek u źródła
Zbiór artykułów publikowanych w ostatnim czasie na łamach miesięcznika „Rachunkowość i Podatki” na temat podatku VAT i dochodowego przy imporcie usług. ZOBACZ>>>

środa, 27 lipca 2016

Odcienie miłości

„Odcienie miłości” to zbiór dziesięciu opowiadań nagrodzonych w Konkursie Walentynkowym zorganizowanym przez Wydawnictwo Psychoskok wraz z portalem Autorzy365.pl. Podsumowanie konkursu pozwoliło na wyłonienie dziesięciu najlepszych prac, z którymi możemy zapoznać się wszyscy dzięki darmowej publikacji pozycji w formie elektronicznej.

Miłość pozostaje jednym z najbardziej skomplikowanych typów relacji międzyludzkich. Uczuciem zdolnym nadać sens życiu, odmienić los, wyzwolić najbardziej pozytywne lub negatywne emocje drzemiące w ludzkim wnętrzu. Miłość, która inspiruje od zarania dziejów zdaje się motywem ponadczasowym i niewyczerpanym. Opowiadania zgromadzone w pozycji ”Odcienie miłości” są na to kolejnym dowodem.

Dzięki tym opowiadaniom przekonamy się, że na temat miłości nie powiedziano jeszcze wszystkiego…

wtorek, 19 lipca 2016

Tropem Webera Stanisław Paciorek

Tropem Webera Stanisław Paciorek

Elektrodynamika model bez pola magnetycznego. 

Unifikacja oddziaływań elektromagnetycznych i 

grawitacyjnych.

ZOBACZ>>>

wtorek, 12 lipca 2016

The Changing Role of the CIO Mike Barlow

Does Big Data represent an existential threat to CIOs? Yes, quite possibly. For the past three decades, corporate CIOs have served primarily as stewards and guardians of IT infrastructure. Big Data -- together with cloud, social and mobile computing -- throws the value of legacy IT infrastructure into question and undermines the traditional authority of CIOs over the systems they have championed. For corporate CIOs, getting comfortable with Big Data will require reaching beyond the traditional comfort zone of IT and learning a new language that combines business, math and behavioral science, with signficantly less emphasis on traditional infrastructure technology than in the past. Will CIOs be ready and willing to make the leap?
ZOBACZ>>>