piątek, 23 lutego 2018

Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi Marcin Wójcik

Książka dotyczy aktualnych procesów zachodzących na obszarach wiejskich i wpisuje się w badania odnowy wsi. Zawarte w niej studia przypadku poświęcone dziewięciu miejscowościom pokazują różne strategie budzenia się uśpionego potencjału „miejsc”, odbudowywania lub tworzenia ich nowej tożsamości. Prezentowane opisy specyfiki i wyjątkowości wsi wynikają z jednej strony z potrzeby przekazania przez autorów wielu przemyśleń i wrażeń, z drugiej zaś są prezentacją dobrych praktyk rozwoju lokalnego. Dzięki nim lepiej można zrozumieć istotę współczesnej polskiej wiejskości, z wszystkimi jej zaletami i obciążeniami, a także docenić jej wartość dla naszego kulturowego trwania jako wspólnoty ludzi połączonych geografią i historią.

czwartek, 22 lutego 2018

History of European Cinema. Intercultural Perspective

History of European Cinema. Intercultural Perspective Michał Dondzik, Michał Pabiś-Orzeszyna, Bartosz Zając
The goal of this book was to introduce reflection on historical phenomena that require perspectives transgressing national paradigm in studying film history (it is co-productions, cinemas of communist block and films produced under a significant “cold war” pressure and – last but not least – issues related to transnational distribution and reception).

wtorek, 20 lutego 2018

Europa swoich, Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe Magdalena Żakowska, Agata Dąbrowska, Jakub Parnes

Europa swoich, Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe Magdalena Żakowska, Agata Dąbrowska, Jakub Parnes
Autorzy tekstów nie stawiają sobie za cel jednoznacznej oceny opisywanych zjawisk. Z uwagą natomiast śledzą je w ramach interdyscyplinarnych analiz, w których łączą różne perspektywy badawcze wywiedzione z nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących politologię, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, nauki filologiczne, socjologię i historię. Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności, wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i ksenofobii.
W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień związanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na obszarze postradzieckim oraz w Zachodniej i Środkowej Europie. POBIERZ DARMOWY EBOOK>>> 

poniedziałek, 19 lutego 2018

Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem - relacje interakcje perspektywy Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska

Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem - relacje interakcje perspektywy Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska
Publikacja jest zbiorem artykułów eksplorujących relacje między dziennikarstwem a literaturą z różnych perspektyw i w różnych obszarach językowych. Wobec postępującej w ostatnich dziesięcioleciach kontaminacji między dziennikarstwem a literaturą autorzy tekstów pochylają się nad historycznymi związkami między badanymi dziedzinami (począwszy od starożytności do czasów najbardziej współczesnych), stawiają pytania dotyczące kontekstów kulturowych determinujących badaną ekspresję, przyglądają się typowym dla niej środkom wyrazu, wychwytują nieuniknioną hybrydyzację form oraz kreślą sylwetki konkretnych dziennikarzy-pisarzy. Wartością dodaną jest zderzenie perspektyw badawczych w odniesieniu do różnych kręgów kulturowych (hiszpański, latynoamerykański, francuski, bułgarski, polski, amerykański, angielski, germański, klasyczny, włoski). Takie ujęcie prowadzi do wieloaspektowej problematyzacji niezwykle aktualnego wymiaru współczesnej kultury.  POBIERZ DARMOWY EBOOK>>>

piątek, 16 lutego 2018

Islandia. Przewodnik nieturystyczny

Mieszkańcy Islandii nie noszą nazwisk, więc w książce telefonicznej znajdziesz ułożone alfabetycznie imiona. Althing, islandzki parlament, wygląda jak mały domek, a w jego pobliżu sprzedają ponoć najlepsze na świecie hot dogi. Islandczycy jadają gnijącego rekina i kryją się przed wybuchami wulkanów. Jako pierwsi mieli panią premier lesbijkę, która dokonała coming outu. I jako pierwsi musieli ogłosić bankructwo z powodu kryzysu na rynkach finansowych. Islandia to również kraj o niezwykle bogatej kulturze. Muzyka Björk i Sigur Rós, filmy Nói albínói i 101 Reykjavíka także teatr i literatura. Jakim cudem ludzie na tej małej wyspie są tak twórczy i utalentowani? Czy to kwestia czystej wody płynącej z topniejących lodowców czy raczej odpowiedniej polityki państwa? Nasz nieturystyczny przewodnik pokazuje Islandię w nowym świetle. To nie egzotyka z północy dzięki Islandii możemy opowiedzieć coś o reszcie świata. Także o Polsce. POBIERZ DARMOWY EBOOK>>>

środa, 14 lutego 2018

Zdrowy i zmotywowany pracownik 50+. Zadowolony pracodawca. Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP z zakresu utrzymania aktywności zawodowej osób 50+

Zdrowy i zmotywowany pracownik 50+. Zadowolony pracodawca. Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP z zakresu utrzymania aktywności zawodowej osób 50+ 
Oddajemy w Państwa ręce kompendium na temat utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku 50+. Kompendium zostało opracowane w ramach projektu pt. STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki partnerskiej formule projektu STAY, możliwe było wykorzystanie w nim doświadczeń i rozwiązań wypracowanych przez partnerów zagranicznych i niestosowanych dotychczas w Polsce. Poruszana w kompendium problematyka jest bardzo aktualna i ważna dla funkcjonowania MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w Polsce, aczkolwiek ciągle jeszcze jest słabo rozpoznana przez pracodawców tego sektora. Dlaczego jest to tak ważne? Nasze społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa wielu krajów rozwiniętych, starzeje się. W rezultacie potencjalne zasoby pracy będą się z jednej strony starzeć, a z drugiej kurczyć.

wtorek, 13 lutego 2018

Szkolić - motywować - aktywizować. Kompendium wiedzy dla instytucji szkoleniowych z zakresu utrzymania aktywności zawodowej osób 50+

Szkolić - motywować - aktywizować. Kompendium wiedzy dla instytucji szkoleniowych z zakresu utrzymania aktywności zawodowej osób 50+
Oddajemy w Państwa ręce kompendium na temat utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku 50+. Kompendium zostało opracowane w ramach projektu pt. STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki partnerskiej formule projektu STAY, możliwe było wykorzystanie w nim doświadczeń i rozwiązań wypracowanych przez partnerów zagranicznych i niestosowanych dotychczas w Polsce. Poruszana w kompendium problematyka jest bardzo aktualna i ważna dla funkcjonowania MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w Polsce, aczkolwiek ciągle jeszcze jest słabo rozpoznana przez pracodawców tego sektora. Dlaczego jest to tak ważne? Nasze społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa wielu krajów rozwiniętych, starzeje się. W rezultacie potencjalne zasoby pracy będą się z jednej strony starzeć, a z drugiej kurczyć.

poniedziałek, 12 lutego 2018

Niewidzialny Sandra Horn

Niewidzialny Sandra Horn
Wokół nas są ludzie, których nie zauważamy. Przechodzimy obok nich obojętni. Są szarzy, niepozorni. Nijacy. Wystarczy jednak zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na nich uważniej, zamienić kilka zdań, by odkryć niewidzialne na pierwszy rzut oka piękno. Przekonał się o tym Marcin, student hemii, gdy pewnego dnia w codziennym krajobrazie uczelni zabrakło jednego stałego elementu - czytającego książkę blondyna. Nikt go nie kojarzy, nie pamięta, zupełnie, jakby nie istniał. Marcin postanawia go odszukać a to, co odkrywa sprawia, że zaczyna inaczej patrzeć na świat.

Książka z elementami erotyki męskiej. Przeznaczona dla Czytelnika 18+

piątek, 9 lutego 2018

Inne Nowe Życie Krzysztof Godek

Inne Nowe Życie Krzysztof Godek
Idąc za pierwszym odruchem towarzyszącym czytaniu powieści INŻ należy zacząć być może od jej opisu w terminach negatywnych, ponieważ to, co najpierw rzuca się tutaj w oczy to brak typowych rekwizytów atrakcyjności prozy. Jest więc bohater, ale jest on taki sobie, właściwie mało przykuwający uwagę; jest historia, ale jakaś krzywa i donikąd nie zdążająca; jest wreszcie język, który nie dodaje skrzydeł czytelnikowi nastawionemu na sprawne poruszanie się w przedstawianym świecie. Zrezygnowanie z tych rekwizytów jest rezygnacją z obłapiania czytelnika i przekonywania go do siebie, ale jednocześnie wcale nie wydaje się żadnym programowym posunięciem, nastawionym na jakiś konkretny efekt, czy też odwołującym się do jakiejś z góry powziętej koncepcji całości. Koncepcje, efekty i programy to raczej te rzeczy, którymi autor INŻ-a wydaje się być już na wstępie znudzony i zmęczony. I być może powieść ta, jeśli już doszukiwać się jej psychologicznej genezy, powstała z przemęczenia i doskwierającej potrzeby zaczerpnięcia jakiegoś oddechu. Stąd może ów widoczny tutaj podstawowy charakter Innego-Nowego jako tego, które stara się nie myśleć za bardzo o swojej odrębności, ale raczej tylko intuicyjnie podążać za tą początkową niechęcią, tym impulsem świeżego oddechu. Podążać dokąd, za czym? – Nie ma tutaj przecież celu, ani kulminacji, ani żadnych globalnych rozwiązań, jak tylko te na bieżąco – wykluwające się w biegu, pojawiające się z zaskoczenia, równie prędko odnotowywane, jak i porzucane, by iść wciąż na przód. Głos, który przenika tę powieść to nie głos kogoś, kto wie i opisuje, lecz kogoś, kto nie wie i jedyne, co mu pozostaje to badać, rozglądać się, coś być może rozświetlić gdzieniegdzie by zaraz potem zamazać, coś przelotnie uchwycić niby w iluminacji, by zaraz porzucić to zająć się czym innym. I tak do rozdziału XII włącznie czytający śledzi drogę głównego bohatera od jego dotychczasowego życia „w świat” oraz jego spotkania z na wpół widmowymi ludźmi, z którymi tylko „opór, niemożność, niedostępność”. Rozdział XIII wprowadza nagłe, lecz wyczuwalne dopiero po jakimś czasie, tąpnięcie związane z przybyciem Szika do domu wujka, w którym leży ciało niedawno zmarłej starszej kobiety. Tąpnięcie to prowadzi do stopniowego zaniku osoby głównego bohatera – rozszczepienia i ulotnienia tego, co dotychczas stanowiło oś opowieści.  W miejsce Szika wyrasta świat obrazów, głosów, rozrysowanych miejsc, pieśni i sytuacji, które mieszają się ze sobą, nawarstwiają i osuwają, dręcząc cały czas czytelnika jakimś niepokojem, ale też porywając go swoją poezją. Sam Szik powróci pod koniec by znów „Iść. Już. Iść.” a nawet „Idzidzić”, patrzeć, słuchać, wrócić, albo iść dalej, zatoczyć koło, albo kontynuować swoją podróż wzdłuż nigdy niekończącej się linii prostej. Całość tej powieści jest niezwykłym poetyckim przeżyciem – osób, miejsc, całego świata, jego realności i nierealności, świata, który w ostatnim zdaniu tej historii podsumowany jest dojmującym westchnieniem: „Chociaż”.

czwartek, 8 lutego 2018

Kultura i Rozwój nr 1(2)/2017

W numerze [Contents] Mikołaj Lewicki, Mirosław Filiciak: Wynalezienie poszerzonego pola kultury [The Invention of the Enlarged Field of Culture], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.01, s. 732; Bartłomiej Biga: Alternatywy dla patentu [Alternatives to Patent], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.02, s. 3344; Joanna Sanetra-Szeliga: Kultura jako element składowy jakości życia w mieście [Culture: Quality of Life Component], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.03, s. 4560; Anna Świętochowska: Wartość kultury w perspektywie polityki publicznej [Cultural Value in Public Policy Perspective], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.04, s. 6172; Juliusz Gardawski: Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki [Socio-Economic Classes and Normative Visions of the Economy], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.05, s. 73119. Omówienia Krzysztof Dudek: Ekonomiczne wątki polskiej awangardy w stulecie jej powstania. Wybrane zagadnienia, doi 10.7366/KIR.2017.1.2.06, s. 123128.

środa, 7 lutego 2018

W ruinie

W 2014 roku W blasku ognia stalkerzy z talentem do gawędzenia raczyli nas swoimi postapokaliptycznymi podaniami. Rok później wsłuchiwaliśmy się w przejmujące Szepty zgładzonych, a w 2016 dobiegło nas głośne Echo zgasłego świata...

W ruinie to już czwarty zbiór opowiadań polskich fanów Uniwersum Metro 2033, inspirowanych postapokaliptycznym światem Dmitrija Glukhovsky'ego i wyłonionych w corocznym konkursie wydawnictwa Insignis i portalu metro2033.pl.

Ewenementem na polskim rynku wydawniczym jest to, że fanowską twórczość wydajemy drukiem w takim samym bestsellerowym nakładzie jak regularne tomy serii Uniwersum Metro 2033.

wtorek, 6 lutego 2018

Jak założyć bloga - poradnik dla początkujących blogerów Izabela Kosciów

Lubisz pisać, ale nie wiesz jak wprowadzić swoje artykuły do Internetu? Rozwiązań jest kilka, a jednym z nich jest założenie własnego bloga. Jednak nie wiesz, od czego zacząć? Nic trudnego, sięgnij po ten bezpłatny poradnik Jak założyć bloga – poradnik dla początkujących blogerów.


Dla kogo jest e-book?

Dla WSZYSTKICH, którzy chcę rozpocząć swoją przygodę z blogowaniem. Nie ważne ile masz lat, wystarczą Twoje dobre chęci, cierpliwość i zaangażowanie, aby prowadzić swojego bloga.


O czym jest e-book?

Ebook jest o…. tym, jak założyć swojego pierwszego bloga. I porusza takie zagadnienia, jak:

- wybór tematyki bloga,

- sześć zadań, które warto zrobić przed założeniem bloga,

- opis jak założyć bloga na przykładzie platformie WordPress,

- jak wybrać motyw bloga i dostosować go do swoich potrzeb,

- optymalizację bloga poprzez 12 wtyczek wartych zainstalowania,

- kilka pomysłów na wpisy.

piątek, 2 lutego 2018

Opowiadania dla wrażliwych Piotr Tosz

Opowiadania w znacznej części poruszają trudny temat akceptacji w społeczeństwie osób chorych psychicznie. Bohaterami opowiadań są osoby, dla których postrzegany świat jawi się jak wrogi potwór, z którym każdego dnia muszą się mierzyć.

"Opowiadania dla wrażliwych" opowiadają historie ludzi takich jak każdy z nas, których losy skomplikowały dolegliwości natury psychicznej. W opowiadaniach tych czytelnik ma możliwość spojrzenia oczami tychże osób, aby dotrzeć do miejsc i problemów trudniej zauważalnych dla osób zdrowych. 

czwartek, 1 lutego 2018

Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski : Anna Misztal

Podstawowym celem monografii jest ocena wpływu unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski. W publikacji podjęto problematykę rozwoju regionalnego oraz opisano zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej w niwelowaniu dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Następnie omówiono zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną i rolą euroregionów w rozwoju peryferyjnych obszarów transgranicznych. Końcowe rozważania dotyczą statystycznej oceny wpływu funduszy unijnych na zrównoważony rozwój euroregionów. W tym celu stworzono wskaźnik zrównoważonego rozwoju euroregionów, a także przeprowadzono statystyczną analizę wpływu zmiennych cząstkowych na jego poziom z wykorzystaniem wskaźnika korelacji Pearsona i statystycznej analizy regresji. POBIERZ DARMOWY EBOOK>>>

środa, 31 stycznia 2018

Kroniki Mrocznych Kruków, czyli pożoga w Anwarze

Kroniki Mrocznych Kruków zostały napisane przez troje klanowiczów klanu Harap Serapel, ktory w grze został założony przez Xan. Obecnie gra istnieje, ale nie potrafię przewidzieć na jak długo...

Agrisho - nekromanta klanu - uwolnił przez przypadek ducha Baal Hanana - pierwszego dowódcę Harap Serapel (Mrocznych Kruków). Baal chce się mścić na wszystkich, którzy zagrażali jego klanowi, gdy on jeszcze żył. Naamah - upadły anioł, Agrisho oraz Woltomir wampir - pół drow, pół satyr, pod rozkazami Xan - pierwotnej wampirzycy, chcą udaremnić zemstę Baal Hanana. 

wtorek, 30 stycznia 2018

Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych Waldemar Dymarczyk, Łukasz Pyfel

W książce zostały zamieszczone rezultaty jakościowych badań zjawisk i zachowań ekonomicznych. Autorzy reprezentujący różne dziedziny nauki – socjologię, ekonomię, psychologię –zwracają szczególną uwagę na metodologiczne aspekty analiz. W poszczególnych rozdziałach podejmują zróżnicowaną problematykę, dotyczącą m.in. zakorzenienia działań ekonomicznych w obszarze sektora turystycznego, budżetowania gospodarstw domowych, stylów wydawania pieniędzy, wzajemnych zależności między tożsamością a inwestowaniem, ekonomicznego i etycznego wymiaru relacji prostytutka–klient oraz kreowania wizerunku biznesmena w komercyjnych serwisach fotograficznych.

Publikacja jest adresowana zarówno do psychologów, socjologów i ekonomistów wykorzystujących w swej pracy metody jakościowe, jak i praktyków gospodarczych zainteresowanych poruszanymi w niej tematami.

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Kreatywność w praktyce biznesowej Jolanta Bieńkowska

Kreatywność, leżąca podstaw innowacyjności, stała się istotną determinantą sukcesu współczesnych organizacji. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa „CREATIVE VIBES Kreatywnością rozwijamy biznes” była okazją do dzielenia się przykładami efektywnego wykorzystania kreatywności w doskonaleniu różnorodnych przedsięwzięć biznesowych. Monografia składa się z kilkunastu opracowań, które mogą zainspirować Czytelników do podejmowania oryginalnych i skutecznych działań w praktyce.

piątek, 26 stycznia 2018

Psychologia inwestowania, czyli o niedoskonałych ludziach

Nietypowy e-book na wesoło, napisany prostym językiem dla mnie, dla Ciebie, dla tamtej Pani i tego Pana. Dla każdego, kto chce zrozumieć nieracjonalność swoich inwestycyjnych działań. 

O czym?

O psychologii inwestowania, o niedoskonałych ludzkich cechach (które można poprawić), o uniwersalnych zasadach i o efektywnym działaniu (które warto wprowadzić w życie). Idealny dla każdego, kto chce swoje życie uczynić lepszym, prostszym i przyjemniejszym w sferze osobistej, zawodowej i finansowej - mówi Izabela Kościów

Poznajcie Jakuba!

Jakub to statystyczny Polak. I jest statystycznie idealny. Wyróżnia go jedna cecha – ma wrodzoną pasję, szczerą chęć, by przezwyciężyć swoje ograniczenia i przeciętność. Razem z Nim poznasz metody, które pomogą Ci zrealizować swoje cele. Sprawdź! Czy błędy popełniane przez Jakuba nie są aby Twoimi?

czwartek, 4 maja 2017

Gianca Jacek Łukawski

Porywająca opowieść znad morza chmur


Posłuchajcie Arka Olsona, który z dryfującej wśród chmur wyspy trafił na pokład latającego okrętu. Opowie wam, jak z chłystka zmienił się w powietrznego pirata, co burzom się nie kłania. Opowie o żaglach, które wypełnia wiatr, o prętach burzowych wysuniętych przez ambrazury i o ventusach, z którymi żeglują płanetnicy. Ale przede wszystkim opowie o swym wielkim marzeniu, aby zajrzeć pod dno powietrzne, którego przekroczyć nie sposób. Witajcie na pokładzie Gianki. Oprzyjcie się wygodnie o reling i nadstawcie uszu.


Gianca to niezależna fabuła rozwijająca świat wykreowany w cyklu Kraina Martwej Ziemi. Do tej pory nakładem SQN Imaginatio ukazały się Krew i stal oraz Grom i szkwał – przygodowe powieści fantasy osadzone w realiach przypominających średniowiecze i okraszone elementami słowiańskiego bestiariusza.

czwartek, 22 grudnia 2016

Darmowa bajka uzdrawiajka - Biedroneczka Klara – audiobook

„Biedroneczka Klara” to jedna z bajek należących do zbioru „Bajki uzdrawiajki” Justyny Piecyk.
„Biedroneczka Klara” to bajka o przyjaźni i miłości, bez których trudno wyobrazić sobie szczęśliwe życie. To również bajka o tym, iż należy zachowywać nadzieję nawet wówczas, gdy problemy staną się tak wielkie, że nawet ci, którzy nas kochają i się z nami przyjaźnią, nie są w stanie nam pomóc. Opowieść o małej biedronce pozwala dziecku przekonać się, że świat jest miejscem dobrym, jest miejscem, w którym nawet ogromne problemy mogą znaleźć dla siebie rozwiązanie wówczas, kiedy najmniej się tego spodziewamy.
Tytułowa biedronka, otoczona miłością rodziców i troską przyjaciół, musi zmierzyć się z dużą trudnością – chorobą, którą trudno jest wyleczyć. Uzdrowić może ją jedynie cud – odnalezienie drugiej biedroneczki takiej samej, jak ona. Nie są w stanie uzdrowić jej ani rodzice ani przyjaciele ani nawet lekarze – mimo najusilniejszych starań. Cud jednak zdarza się, gdyż świat przedstawiony w „Biedronce Klarze” to świat cudów, które zdarzają się naprawdę również w rzeczywistym życiu, cudów, na które należy liczyć. „Biedroneczka Klara” przekazuje małemu czytelnikowi mądrość mówiącą, że wiara i nadzieja mogą uczynić dla nich cuda. Nigdy zatem nie należy się poddawać. ŚCIĄGNIJ DARMOWĘ BAJKĘ>>>